Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning
Näringsdepartementet

Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren ska, med utgångspunkt i de nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, analysera tjänsterna och lämna förslag till utformning av:
  • organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,
  • åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och
  • samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.

Tryckt upplaga: