.
Effektiv kapitalförvaltning
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Effektiv kapitalförvaltning

Adri De Ridder, Jonas Råsbrant
0
Effektiv kapitalförvaltning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

De tvära kasten i värderingen av både aktier och räntebärande produkter har inte minskat utan snarare ökat under den senaste 10-års perioden. Det betyder att värdet av vissa investeringar i stort sett tappat hela sitt värde. Å andra sidan gäller också att vissa investeringar samtidigt mångdubblat sitt värde. Därför krävs även insikter och kunskaper om samband mellan avkastning och risk för olika sparformer.

Effektiv kapitalförvaltning behandlar en viktig aspekt på kapitalmarknaden, nämligen kapitalförvaltningens grundstenar. Mer precist gäller det att placeraren förvaltar sitt kapital på ett optimalt sätt, med andra ord, får den bästa avkastningen på sitt kapital givet dess risk. I boken behandlas ett antal viktiga moment:
• avkastning • risker • portföljer • effektiva marknader • alternativa investeringar • utvärdering av kapitalförvaltning

Effektiv kapitalförvaltning erbjuder läsaren ett enkelt förhållningssätt till ett komplicerat område. Utgångspunkten för framställningen är den teoretiska referensram som finns inom ämnesområdet finansiell ekonomi. Som kunskapskälla bör den intressera en bred grupp av läsare; från enskilda placerare som bättre vill förstå hur det fungerar, och inte fungerar på kapitalmarknader till studerande och praktiker som vill ta del av den teori som ligger till grund för värdering av finansiella produkter men även hur utvecklingen på marknaden faktiskt blivit.