Effektanalys av Vinnväxt-programmet- Analys av effekter och nytta
Vinnova

Effektanalys av Vinnväxt-programmet- Analys av effekter och nytta

24000

240 kr (exkl. moms)

Rapporten har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademin, offentliga aktörer och näringsliv).