EES Rättsfallssamling
Utrikesdepartementet

EES Rättsfallssamling

Band 1-6. Komplett.

125200

1,252 kr (exkl. moms)

Sammanställning av drygt 120 centrala rättsfall från EG-domstolen vilka meddelats före den 2 maj 1992, alltså tidpunkten då EES-avtalet undertecknades. Rättsfallen har sorterats in i sex band under olika rättsområden. De återges i sin engelska version med sammanfattningar på svenska.

Varje band kan också köpas separat. En samlingsvolym med samtliga rättsfall i svensk sammanfattning är planerad.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 5000
  • Utgiven: 1994
  • ISBN/Best.nr: 91-38-12990-6
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen