EES Rättsfallssamling
Utrikesdepartementet

EES Rättsfallssamling

125200

1,252 kr (exkl. moms)

Sammanställning av drygt 120 centrala rättsfall från EG-domstolen vilka meddelats före den 2 maj 1992, alltså tidpunkten då EES-avtalet undertecknades. Rättsfallen har sorterats in i sex band under olika rättsområden. De återges i sin engelska version med sammanfattningar på svenska.

Varje band kan också köpas separat. En samlingsvolym med samtliga rättsfall i svensk sammanfattning är planerad.