EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 4
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 4

EES-avtalets bilagor XIV, XV och XVI. Konkurrens, statligt stöd, offentlig upphandling.

13280

133 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller fyra av EES-avtalets 22 bilagor med deEG-rättsakter som ska införlivas med svensk rätt. Rättsakterna är översatta till svenska.

Produktdetaljer: