EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 6
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 6

17440

174 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller sju av EES-avtalets 22 bilagor med de EG-rättsakter som ska införlivas med svensk rätt. Rättsakterna är översatta till svenska.

Produktdetaljer: