EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 14
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 14

EES-avtalets bilaga II. Tekniska föreskrifter. Standarder. Provning och certifiering. Jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

20640

206 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller bestämmelser enligt EES-avtalet om teknisk kontroll av traktorer inom jord- och skogsbruket.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 540
  • Utgiven: 1993
  • ISBN/Best.nr: 91-38-12831-4
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Lantbruk & Livsmedel, Straffrätt & Rättsväsen