EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 7
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 7

10080

101 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller vad som ansetts relevant för EES-avtalet inom var och en av de anslutningsakter som upprättats i samband med EG:s utvidgning; Danmark, Irland och Storbritannien år 1972, Grekland år 1979 samt Spanien och Portugal år 1985.

Produktdetaljer: