EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 1
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 1

20640

206 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller två av EES-avtalets 22 bilagor med de EG-rättsakter som ska införlivas med svensk rätt. Rättsakterna är översatta till svenska.