EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 2
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 2

16200

162 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller tre av EES-avtalets 22 bilagor med de EG-rättsakter som ska införlivas med svensk rätt. Rättsakterna är översatta till svenska.

Produktdetaljer: