EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 16
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 16

28000

280 kr

Detta band är en fortsättning på band 15 och innehåller bilaga I i dess helhet samt rättsakterna om djurfoder och växtskyddsfrågor. I band 15 ingår rättsakterna om veterinära frågor.

Produktdetaljer: