EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 16
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 16

EES-avtalets bilaga I. Veterinära frågor och växtskyddsfrågor. Djurfoder och växtskyddsfrågor.

28000

280 kr (exkl. moms)

Detta band är en fortsättning på band 15 och innehåller bilaga I i dess helhet samt rättsakterna om djurfoder och växtskyddsfrågor. I band 15 ingår rättsakterna om veterinära frågor.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 826
  • Utgiven: 1993
  • ISBN/Best.nr: 91-38-12833-0
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel, Straffrätt & Rättsväsen