EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 15
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 15

EES-avtalets bilaga I. Veterinära frågor och växtskyddsfrågor. Veterinära frågor.

28480

285 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller bilaga I i dess helhet samt rättsakterna om veterinära frågor. I band 16 ingår rättsakterna om djurfoder och växtskyddsfrågor.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 928
  • Utgiven: 1993
  • ISBN/Best.nr: 91-38-12832-2
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel, Straffrätt & Rättsväsen