EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 10
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 10

EES-avtalets bilaga II. Tekniska föreskrifter. Standarder. Provning och certifiering.

18080

181 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller bestämmelser enligt EES-avtalet om elektrisk materiel, läkemedel, kosmetika, informationsteknologi, telekommunikation och databearbetning.

Produktdetaljer: