EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 1
Utrikesdepartementet

EES-avtalets bilagor med rättsakter. Band 1

EES-avtalets bilagor VI och VII. Social trygghet. Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.

20640

206 kr (exkl. moms)

Detta band innehåller två av EES-avtalets 22 bilagor med de EG-rättsakter som ska införlivas med svensk rätt. Rättsakterna är översatta till svenska.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utrikesdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 612
  • Utgiven: 1992
  • ISBN/Best.nr: 91-38-12792-X
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen