EES-avtalet i korthet
Utrikesdepartementet

EES-avtalet i korthet

4400

44 kr (exkl. moms)

Detta häfte innehåller en beskrivning av EES-avtalets hörnpelare -- de fyra friheterna, dvs frihet för varor, kapital, personer resp. tjänster att röra sig fritt över gränserna. Vidare ingår en beskrivning av rättsorgan och andra institutionella överenskommelser, EES-fonden m m.

Fakta Europa 1992:02