EES-avtalet: Aktuella nytillkomna rättsakter
Utrikesdepartementet

EES-avtalet: Aktuella nytillkomna rättsakter

7920

79 kr (exkl. moms)

Den 31 juli 1991 sattes som brytdatum för de rättsakter som ingår i själva EES-avtalet. Sedan den 1 augusti 1991 har EG antagit omkring 300 rättsakter med EES-relevans. I denna grönbok redovisas rättsakter antagna av EG mellan den 31 juli 1991 och den 31 december 1992 som kan komma att betraktas som EES-relevanta.

Ingår i UD:s serie av s.k. grönböcker.