EA-boken - stående order
Ekonomistyrningsverket

EA-boken - stående order

45200

452 kr (exkl. moms)

Lagboken för ekonomiansvariga i statlig förvaltning!

Innehåller lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om bl.a. finansiering, betalnings- och räntefrågor, redovisning, revision, upphandling, avgifter, skadereglering, riskhantering, garantier och arkivvård.Praktiskt tumgreppsregister underlättar sökning.

Utkommer årligen. Angivet pris avser aktuell utgåva.