E-tjänsten Ansökan om pris och subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2013:5). HSLF-FS 2015:19
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

E-tjänsten Ansökan om pris och subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2013:5). HSLF-FS 2015:19

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2013:5.
Tryckt upplaga: