E-tjänsten Ansökan om pris och subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2013:5). HSLF-FS 2015:19
Socialstyrelsen/Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

E-tjänsten Ansökan om pris och subvention, ändrade föreskrifter (TLVFS 2013:5). HSLF-FS 2015:19

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av TLVFS 2013:5.
Från och med 1 juli 2015 ges Tandvårds- och läkmedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. För att få del av samtliga författningar måste du teckna abonnemang på HSLF-FS från Läkemedelsverkets, HSLF-FS från Folkhälsomyndighetens, och HSLF-FS från Socialstyrelsen. Prenumerationen på författningar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattar föreskrifter och allmänna råd som berör vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. De ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.I serien publiceras även författningar från följande myndigheter:
  • Rättsmedicinalverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Myndigheten för handikappolitisk samordning