E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen, förskrifter. TLVFS 2014:5
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen, förskrifter. TLVFS 2014:5

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: