Driftsformer för universitetssjukhus. Prop. 2016/17:167
Socialdepartementet

Driftsformer för universitetssjukhus. Prop. 2016/17:167

7600

76 kr (exkl. moms)

Här föreslås att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.
Tryckt upplaga: