Driftsformer för universitetssjukhus. Ds 2016:28
Socialdepartementet

Driftsformer för universitetssjukhus. Ds 2016:28

17000

170 kr (exkl. moms)

Förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus.

Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 40
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Ds 2016:028
  • ISBN/Best.nr: 978-913824487-6
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning