Driftsformer för universitetssjukhus. Ds 2016:28
Socialdepartementet

Driftsformer för universitetssjukhus. Ds 2016:28

17000

170 kr

Förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus.Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: