Dricksvattenutredningen, tilläggsdirektiv
Landsbygdsdepartementet

Dricksvattenutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av uppdraget och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: