Dricksvattenutredningen, tilläggsdirektiv
Landsbygdsdepartementet

Dricksvattenutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av uppdraget och förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: