Dopningen i Sverige
Statens folkhälsoinstitut

Dopningen i Sverige

8500

85 kr (exkl. moms)

För drygt 20 år sedan uppmärksammades att dopningsmedel användes även utanför idrotten, med andra motiv än att öka den idrottsliga prestationen. Denna rapport fokuserar på dopningen som ett samhällsproblem och ger en bild av situationen utifrån rådande kunskap och de åtgärder som görs utanför sportens värld.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare och yrkesverksamma som genom sitt arbete berörs av eller har möjlighet att påverka dopningsproblematiken. Syftet är främst att öka kunskapsnivån och förståelsen kring ämnet men även att identifiera de luckor som finns när det gäller både kunskap och agerande.