Dopning
Statens folkhälsoinstitut

Dopning

7000

70 kr (exkl. moms)

Rapporten är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information inom folkhälsans målområde 11 – dopning. Syftet är att visa hur förutsättningarna för hälsa har utvecklats inom området, redovisa vilka åtgärder som har genomförts 2004–2009 samt att rekommendera framtida åtgärder. Rapporten vänder sig i första hand till politiker, sakkunniga och praktiker inom området dopning, som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtiden.