Domaren och beredningsorganisationen
Justitiedepartementet

Domaren och beredningsorganisationen

19300

193 kr

Innehåller förslag om dels notarie- och domarutbildningen och dels om beredningsorganisationen vid domstolarna. När det gäller notarieutbildningen föreslås att denna ska förlängas med sex månader och omfatta både tingsrätt och länsrätt. För domarutbildningen föreslås att aspiranttiden ersätts med en ettårig tidsbegränsad anställning som notarie i överrätt. Därefter följer tjänstgöring som fiskal och en fördjupad utbildning på underrättsnivå. Den totala tiden för domarutbildningen ska omfatta fyra år och nio månader. Vad gäller beredningsorganisationen föreslås en renodling av domarrollen. Till sin hjälp bör domarna ha särskilt anstälda fiskaler och beredningsjurister. Dessutom föreslås ett förstärkt anställningsskydd för domare, beredningsjurister och notarier.

Ordförande: Bertil Hübinette.
Produktdetaljer: