Dokumenthantering i informationsförvaltningen
Norstedts Juridik

Dokumenthantering i informationsförvaltningen

29800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

298 kr

Författare:
Jan Appelquist
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.Du får också tips på hur du kan styra informationsflödet genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.Boken tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör – och i de flesta fall ska – tillämpas inom både offentlig och privat sektor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 100
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913901646-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jan Appelquist
Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.Du får också tips på hur du kan styra informationsflödet genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.Boken tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör – och i de flesta fall ska – tillämpas inom både offentlig och privat sektor.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2012-11-23
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901646-5