.
Dokumenthantering i informationsförvaltningen
 • Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Dokumenthantering i informationsförvaltningen

Jan Appelquist

En handbok

0
Dokumenthantering i informationsförvaltningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2020
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Jan Appelquist

Om boken

Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.

Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.

Du får också tips på hur du kan styra informationsflödet genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.

Verket tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör – och i de flesta fall ska – tillämpas inom både offentlig och privat sektor.