.
Dokumenthantering i informationsförvaltningen
 • Offentlig rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt

Dokumenthantering i informationsförvaltningen

En handbok

34500

345 kr (exkl. moms)

Dokumenthantering i informationsförvaltningen

Dokumenthantering i informationsförvaltningen

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 2
 • Omfång: 100
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139022619
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt
 • Författare: Jan Appelquist

Om boken

Denna handbok har tillkommit för att ge dig som arbetar med arkiv- och dokumenthantering ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Innehållet i boken är baserat på Riksarkivets regler.

Dokumenthantering i informationsförvaltningen ger dig kunskap om hur handlingar och arkiv ska tas om hand i hela dokumenthanteringskedjan, dvs. i informationens hela livscykel. Från hur dokument skapas fram till slutförvaring eller gallring. Det har ingen betydelse om handlingarna är i digital eller annan form, men hanteringen och säkerhetskraven kan skilja sig åt. Reglerna för detta beskrivs utförligt.

Du får också tips på hur du kan styra informationsflödet genom att ha en tydlig och verksamhetsbaserad dokumenthantering och arkivredovisning. Vidare behandlas uppbyggandet av den klassificeringsstruktur som kan användas i både arkivredovisningen och diarieföringen.

Boken tar upp exempel på lagar och föreskrifter som bör – och i de flesta fall ska – tillämpas inom både offentlig och privat sektor.