Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter

Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter

Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter

Om boken

Ändring i LVFS 1995:21 och 2009:16.