Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter
Läkemedelsverket

Dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning, ändrade föreskifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring i LVFS 1995:21 och 2009:16.
Tryckt upplaga: