Dödshjälp
  • Hälsa och sjukvård
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt
  • Skola och utbildning

Dödshjälp

En kunskapssammanställning

18000

180 kr (exkl. moms)

Dödshjälp

Dödshjälp

Om publikationen

Varför en kunskapssammanställning om dödshjälp? Det faktum att ett drygt tiotal länder och delstater legaliserar dödshjälp, och att det i många av dem finns betydande mängder forskning och offentlig statistik som belyser denna praxis, innebär ökade möjligheter att pröva bärkraften i många av de argument som förs fram av både förespråkare och motståndare till dödshjälp och att uppgifterna kan ställas i relation till några av de vanligaste faktaargumenten i den svenska debatten.

Vid legaliserad dödshjälp dominerar två modeller:
  • Oregonmodellen och
  • Beneluxmodellen

Forskningsstudier och offentlig statistik visar att det inte går att svara på vad som blir konsekvenserna av att införa dödshjälp utan att precisera vilken modell man talar om. Olika modeller leder till olika konsekvenser. Även när det gäller motiven bakom patienternas begäran om dödshjälp ses skillnader.

Rapporten innehåller inga ställningstaganden i frågan om dödshjälp bör tillåtas eller inte.

Köp kunskapssammanställningen och ta del av forskningsresultat och statistik i sin helhet!

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.