.
Dödsboutredningar och dödsboanmälningar
  • Socialrätt

Dödsboutredningar och dödsboanmälningar

Kalle Larsson

En handbok om kommunens ansvar

51500

515 kr (exkl. moms)

Dödsboutredningar och dödsboanmälningar

Dödsboutredningar och dödsboanmälningar

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 154
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139117179
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Kalle Larsson

Om boken

När en människa avlider kan det uppkomma en rad olika situationer där en kommun kan eller ska ta ansvar. Det kan även vara så att ett dödsbo behöver hjälp av socialnämnden. Allt fler dödsbon blir på ett eller annat sätt föremål för kommunal dödsbohandläggning. Många gånger kan detta innebära en svår myndighetsutövning som tar mycket tid och resurser i anspråk och ett stort kommunalt ansvar för dödsboet, medan det andra gånger handlar om en enkel åtgärd.

Dödsboutredningar och dödsboanmälningar är en handbok som innehåller både praktiska och teoretiska tips och råd inom de olika områden där kommunala dödsbohandläggare, boutredare och biståndsbedömare har till uppgift att fullgöra skyldigheter – dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt bistånd till begravningskostnader samt gravsättning. Även angränsande områden såsom arvsrätt, transport av avlidna och tvist om gravsättning m.m. behandlas. Här återfinns också en redogörelse med praktiska exempel, med utgångspunkt i praxis och doktrin, för situationer där ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan eller inte kan beviljas. Handboken innehåller även olika mallar, checklistor samt lagtext i utdrag.

Dödsboutredningar och dödsboanmälningar vänder sig främst till alla som arbetar med dödsbon inom den kommunala sektorn men är även till nytta för andra branscher och aktörer.