.
Dödligt våld och psykisk ohälsa. Brå rapport 2020:7

Dödligt våld och psykisk ohälsa. Brå rapport 2020:7

Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård

19900

199 kr (exkl. moms)

Dödligt våld och psykisk ohälsa. Brå rapport 2020:7

Dödligt våld och psykisk ohälsa. Brå rapport 2020:7

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Det dödliga våldets utveckling, med ökningar av skjutvapenrelaterade fall i kriminell miljö, väcker oro och har även belysts i ett flertal rapporter från Brå. I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldet ur ett annat perspektiv, med fokus på gärningspersoners psykiska ohälsa och dess omfattning, karaktär och utveckling över tid. Analysen utgår från Brås forskningsmaterial om dödligt våld, som har kompletterats med uppgifter från patientregistret och läkemedelsregistret. Rapporten vänder sig till rättsväsendet, myndigheter inom vårdoch omsorgssektorn och en intresserad allmänhet.