.
Dödligt våld i den kriminella miljön.  Brå rapport 2020:4

Dödligt våld i den kriminella miljön. Brå rapport 2020:4

2005-2017

Produkt-id: 4938224238636
ID: 978-91-8688599-29-2

160 kr (exkl. moms)

Dödligt våld i den kriminella miljön.  Brå rapport 2020:4

Dödligt våld i den kriminella miljön. Brå rapport 2020:4

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Sedan 90-talets början har det dödliga våldet stadigt minskat i Sverige, fram till för några år sedan då nedgången bröts och i stället övergick i en uppgång. Det är i huvudsak en särskild typ av dödligt våld som står för ökningen, dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön. Denna typ av dödligt våld sker ofta med skjutvapen utomhus, och inte sällan på allmänna platser i storstads-områden där många människor rör sig. Ökningen både oroar och engagerar människor och denna typ av dödligt våld får också stort utrymme i såväl medierapportering som i samhällsdebatten.

I denna studie beskrivs det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005–2017. Bland annat framkommer det att de inblandade blivit yngre under perioden. Det har också blivit vanligare att de även tidigare varit misstänkta för dödligt våld. Störst är ökningen bland brottsoffer. En annan förändring är att alkohol verkar spela en allt mindre roll i det dödliga våldet i den kriminel la miljön i dag. En särskild nätverksanalys visar också att det är vanligare att fall är länkade till varandra i slutet av perioden, i den meningen att misstänkta i ett ärende återkommer som misstänkta eller brottsoffer i andra ärenden.

Rapporten riktar sig till rättsväsendets olika myndigheter och andra som intresserar sig för brottsutvecklingen.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789188599308.png", "type"=>"print", "product_id"=>"978-91-8688599-29-2", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"978-91-8688599-29-2", "verkid"=>"P0000424401", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Straffrätt"], "subtitle"=>"2005-2017", "datechanged"=>"2023-01-09", "prodtype"=>"Häftad bok", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"19", "imprintcode"=>"OP", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"97", "size"=>"64", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2020", "publicerat_datum"=>"2020-04-02", "publicerat_timestamp"=>1585785600}