.
Distributionsavtal och konkurrensrätten

Distributionsavtal och konkurrensrätten

Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Fredrik Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren, Sanna Frånlund
153300

1.533 kr (exkl. moms)

Distributionsavtal och konkurrensrätten

Distributionsavtal och konkurrensrätten

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Distributionsavtal och konkurrensrätten innehåller en detaljerad genomgång av det konkurrensrättsliga regelverket som reglerar distributionsavtal och andra vertikala avtal, enligt såväl EU-rätt som svensk rätt. Den centrala lagstiftningen, utöver Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och konkurrenslagen, är EU:s gruppundantagsförordning för vertikala avtal, förordning 330/2010. Boken innehåller omfattande hänvisningar till lagstiftning, praxis och doktrin och ger praktisk vägledning avseende många juridiska frågeställningar och avtalstyper som de flesta företag stöter på i sin vardag. Dessutom innehåller boken ett allmänt kapitel om kommersiell avtalsrätt av relevans för distributionsavtal och andra vertikala avtal. Distributionsavtal och konkurrensrätten är del av ett europeiskt projekt koordinerat av den belgiska advokatbyrån contrast. Frank Wijckmans och Filip Tuytschaever är verksamma vid contrast och huvudförfattare till den EU-rättsliga stommen av boken. Fredrik Lindblom, Kristoffer Molin, Maja Wettergren och Sanna Widén har skrivit den svenska versionen av boken. De är verksamma vid Advokatfirman Cederquist.