.
Distributionsavtal

Distributionsavtal

Lars Henriksson

Vertikala avtal och konkurrensrättsliga aspekter

185700

1.857 kr (exkl. moms)

Distributionsavtal

Distributionsavtal

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Distributionsavtal är troligen ett av de vanligare typerna av avtal mellan företag och dessa har en stor och ibland avgörande betydelse när varor och tjänster skall sättas på marknaden. Denna bok behandlar de viktigaste aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal. Vidare behandlas reglerna om förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och gällande gruppundantag för vertikala avtal, dvs. avtal som ingås mellan företag i olika led av distributionskedjan. Nationell svensk lagstiftning på området är i princip helt anpassad till EU:s konkurrensregler, varför kommissionspraxis och praxis från EU-domstolen är av fundamental betydelse. Även konkurrensklausuler och skilda former av särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar relaterade till vertikala avtal är beskrivna. Slutligen utreds olika distributionsformer.