Distributionsavtal
Norstedts Juridik

Distributionsavtal

148300

1,483 kr

Författare:
Lars Henriksson
Distributionsavtal är troligen ett av de vanligare typerna av avtal mellan företag och dessa har en stor och ibland avgörande betydelse när varor och tjänster skall sättas på marknaden. Denna bok behandlar de viktigaste aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal. Vidare behandlas reglerna om förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och gällande gruppundantag för vertikala avtal, dvs. avtal som ingås mellan företag i olika led av distributionskedjan. Nationell svensk lagstiftning på området är i princip helt anpassad till EU:s konkurrensregler, varför kommissionspraxis och praxis från EU-domstolen är av fundamental betydelse. Även konkurrensklausuler och skilda former av särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar relaterade till vertikala avtal är beskrivna. Slutligen utreds olika distributionsformer.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 427
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913911263-1