Diskrimineringslagen. En lärobok
Norstedts Juridik

Diskrimineringslagen. En lärobok

37000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

370 kr (exkl. moms)

Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering – bristande tillgänglighet – och förstärkta regler om aktiva åtgärder.

Den här läroboken vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är att
boken ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 214
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911586-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering – bristande tillgänglighet – och förstärkta regler om aktiva åtgärder.

Det här verket vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är att
verket ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Human Resources
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
  • Publicerad: 2018-03-15
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911586-1