.
Diskrimineringslagen. En lärobok
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Diskrimineringslagen. En lärobok

Håkan Gabinus Göransson, Naiti del Sante
0
Diskrimineringslagen. En lärobok
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering – bristande tillgänglighet – och förstärkta regler om aktiva åtgärder.
Det här verket vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är attverket ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling.