.
Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Ds 2018:15

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Ds 2018:15

Förslag till genomförande i svensk rätt

9500

95 kr (exkl. moms)

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Ds 2018:15

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Ds 2018:15

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 658
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824797-6
  • Ämnen: Ekonomi, Straffrätt

Om publikationen

Överväger och föreslår författningsändringar som är nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna.

Lämnar förslag som innebär att det ska göras vissa ändringar i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och i aktiebolagslagen. Enligt förslagen ska det i den första lagen införas fyra nya definitioner:
  • intermediär
  • intermediär från tredje land
  • intermediär inom EES och
  • svensk annan intermediär.

Vidare innebär förslagen i denna Ds att ändringsdirektivet ska genomföras i förhållande till publika noterade aktiebolag. Det föreslås att det i aktiebolagslagen ska införas en definition av detta begrepp, som ska avse ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad elelr en motsvarande marknad utanför EES.

Vidare ingår vissa skyldigheter för institutionella investerare och kapitalförvaltare, ökad transparens för röstningsrådgivare m.m.

Köp ditt eget exemplar av Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!
För propositionen som utkommit efter Ds:n, se länk längre ned.