Digitaliseringskommissionen, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Digitaliseringskommissionen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Ska redovisa kunskapssammanställningar och omvärldsanalyser och stödja regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande frågor.
Produktdetaljer: