Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden. SOU 2015:91.
Näringsdepartementet

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden. SOU 2015:91.

28000

280 kr

Digitaliseringskommissionen identifierar i sitt slutbetänkande sex strategiska områden för ett fortsatt utvecklande av det digitaliserade Sverige:
  • Säkerhet och integritet i en digital tid
  • Datadriven innovation för tillväxt och välfärd
  • Infrastruktur för att främja digitalisering
  • Kontinuerligt statligt engagemang för att främja digitalisering i samhället
  • Regelverk som fungerar i och för den digitala omställningen
  • Kompetens för det digitala samhället
Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!
Produktdetaljer: