Digitaliseringens effekter på individ och samhälle. SOU 2016:85. Fyra temarapporter.
Näringsdepartementet

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle. SOU 2016:85. Fyra temarapporter.

47400

474 kr (exkl. moms)

Under 2016 har Digitaliseringskommissionen publicerat fyra temarapporter:
  • Det datadrivna samhället (temarapport 2016:1),
  • Det sociala kontraktet i en digital tid (temarapport 2016:2),
  • Digitalisering för ett hållbart klimat (temarapport 2016:3)
  • Den högre utbildningens roll i en digital tid (temarapport 2016:4).
Temarapporterna är samlade i detta delbetänkande.I dagens samhälle genereras enorma mängder data. Individer, företag och andra organisationer har visserligen sedan länge samlat in data för att följa upp och förbättra sina verksamheter, men på senare år har insamlingen och analysen av data förändrats. I vårt digitaliserade samhälle lämnar numera människor och saker ständigt digitala spår efter sig. Dessa enorma mängder data passar inte längre in i traditionella databaser, utan det har utvecklats nya metoder för lagring och dataanalys.En ökad tillgång till och användning av data utmanar samtidigt regleringar och policy på många områden. Det berör allt ifrån frågor om hur tillgång till öppna data ska säkras och hur integritets- och konsumentskydd ska utformas, till en förändrad syn på hur delaktighet och jämlikhet kan definieras och utvecklas i ett datadrivet samhälle.
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: