.
Digitaliseringens dynamik.
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt

Digitaliseringens dynamik.

En ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

25400

254 kr (exkl. moms)

Digitaliseringens dynamik.

Digitaliseringens dynamik.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 133
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824461-6
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Rapportens analys pekar på hur investeringar i digitalisering och automatisering haft stora effekter för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad.

Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb skapas när produktiviteten ökar. Det gäller särskilt inom tillverkningsindustrin.

Arbetsmarknaden har polariserats genom att allt fler arbetar inom hög- och låglöneyrken medan allt färre arbetar inom yrken med mellanhög lön. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har också minskat över tiden, vilket innebär att många rationaliseringar redan ägt rum.

Utbildning kan skydda mot arbetslöshet – personer med enbart grundskola har en avsevärt högre risk att förlora jobbet jämfört med personer med en akademisk examen.
Köp rapporten för att ta del av den kompletta analysen!

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.