Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet
Finansdepartementet

Digitalisering och AI för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet

Rapport 5 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)

15300

153 kr (exkl. moms)

Hur de utbetalande myndigheterna digitaliserar sin verksamhet påverkar deras förmåga att säkerställa korrekta utbetalningar. De brister delegationen har sett i kartläggningen handlar bland annat om att korrekta utbetalningar prioriteras lågt och det är begränsat fokus på korrekta uppgifter i självbetjäning och automatiserad handläggning.

  Några av delegationens rekommendationer:
  • Perspektivet korrekta utbetalningar behöver lyftas fram i såväl regeringens styrning på området som i myndigheternas digitaliseringsarbete. Det är till exempel nödvändigt att utveckla stöd och kontroller för att säkerställa korrekta uppgifter i självbetjäning och automatiserad handläggning.
  • Riskbaserade kontroller behöver utvecklas och användas i högre utsträckning, t.ex. i myndighetens handläggning, när välfärdsaktörer granskas och när registeruppgifter av betydelse för många ersättningssystem rapporteras in.
  • Systematisk kunskap om hur digitala tjänster ska utformas för att säkerställa korrekta utbetalningar behöver byggas upp.
  • Samarbete mellan de utbetalande myndigheterna kring digitalisering och AI för att säkerställa korrekta utbetalningar behöver utvecklas, idag sker i princip inget samarbete alls.

Kartläggningen bygger bland annat på intervjuer med nyckelpersoner från fem utbetalande myndigheter (Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten) och Skatteverkets folkbokföring.
För fler rapporter från Delegationen, se längre ned.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 81
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824967-3
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen