.
Digital kommunikation i domstolsprocesser. Ds 2019:18
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Digital kommunikation i domstolsprocesser. Ds 2019:18

9700

97 kr (exkl. moms)

Digital kommunikation i domstolsprocesser. Ds 2019:18

Digital kommunikation i domstolsprocesser. Ds 2019:18

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 117
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824962-8
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. I Ds:n presenteras förslag till författningsändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser.

Förslagen innebär bland annat följande.
 • En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
 • Domstolsärenden ska få inledas digitalt, till exempel genom e-post.
 • Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.
 • Det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och handlingars ankomstdag.
 • Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.
 • Beslut i hyres- och arrendenämnderna ska kunna skrivas under elektroniskt.