Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot. Prop. 2017/18:126
Justitiedepartementet

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot. Prop. 2017/18:126

7600

76 kr

I propositionen lämnas förslag som möjliggör en mer digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande samt ansökan om betalningsföreläggande och handräckning.Ändringarna innebär bl.a. att elektroniska underskrifter tillåts. Förslag lämnas även för att tillåta elektroniskt undertecknande av domstolsavgöranden. Förslagen öppnar upp för betydande effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten. Dessutom skapas förutsättningar för bättre service till medborgarna genom snabbare och enklare kommunikation i elektronisk form med berörda myndigheter.
Produktdetaljer: