Digifysiskt vårdval. SOU 2019:42. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt

Digifysiskt vårdval. SOU 2019:42. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Slutbetänkande från utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

56300

563 kr (exkl. moms)

Digifysiskt vårdval. SOU 2019:42. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Digifysiskt vårdval. SOU 2019:42. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Omfång: 662
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824965-9
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Lämnar förslag som syftar till att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, med fokus på jämlik vård. Mer specifikt har utredningen haft i uppdrag att se över lagen om valfrihetssystem (LOV) och med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning överväga vilka styrsystem som bäst främjar måluppfyllelse, inklusive behovet av förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller.

Bland förslagen:

 • Patient- och invånarperspektivet behöver stärkas, med en mer personcentrerad vård som i ökad utsträckning utgår från individers olika behov.
 • Kontinuitet behöver genomsyra styrning och organisering av vården, vilket bl.a. ökar patientsäkerhet och effektivitet. Kontinuitet ökar dessutom invånarnas förtroende för vården.
 • Transparensen och långsiktigheten i systemet behöver öka, med ökad tydlighet om vad patienten kan förvänta sig av vården och vad utförarens åtagande är.
 • Den digitala revolutionen behöver få ett brett genomslag i vården och bli en mer integrerad del i all hälso- och sjukvård.
 • Ett mer nationellt system behövs, med minskade skillnader i landstingens styrning.
 • Systemeffektiviteten för hela den offentligt finansierade hälso- och sjukvården behöver öka.


Särskild utredare: Göran Stiernstedt

Se längre ned för hänvisning till andra utredningar samt till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.