.
Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

Produkt-id: 4335644606508
ID: 58BFE09C27E6D3BE852581850029A4F0

823 kr (exkl. moms)

Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

OBS att boken har reviderats i en fjärde upplaga 2023. Tidigare utkomna upplagor från 2013 och 2015 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, finns fortfarande tillgängliga.

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter. Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor. Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020950.png", "type"=>"print", "product_id"=>"58BFE09C27E6D3BE852581850029A4F0", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"58BFE09C27E6D3BE852581850029A4F0", "verkid"=>"EAE8BE7EACE38B318525818C00472C503", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Fastighetsrätt, miljö och samhälle"], "subtitle"=>"Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1354", "id"=>"A809729FABEFF1E5C12579F3004B9A7C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kristina", "lastname"=>"Adolfsson"}, {"contact_id"=>"1763", "id"=>"E5396AF276112B37C12579F40033722D", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sven", "lastname"=>"Boberg"}], "prodtype"=>"Spiralbindning", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "priceresellers"=>"576", "size"=>"296", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-09-13", "publicerat_timestamp"=>1568332800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}