Detaljplanehandboken
 • Offentlig förvaltning
 • Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
 • Trafik & Transporter

Detaljplanehandboken

Handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

71800

718 kr (exkl. moms)

Detaljplanehandboken

Detaljplanehandboken

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Spiralbindning
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 296
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139020950
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Trafik & Transporter
 • Författare: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Om boken

I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter.Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.